Förutom köp mot faktura erbjuder vi hyra och leasing som finansieringsalternativ. Vi samarbetar med branschens bästa och mest kända finansbolag när det gäller IT-lösningar.

”Vad innebär That’s IT hyra?”

Genom att hyra får ni nyttjanderätten men inte äganderätten till utrustningen.
På detta sätt så belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas inte negativt.

”Varför That’s IT hyra?”

Är ni beredd att betala nästa person Ni anställer tre års lön i förskott? Naturligtvis inte.

Ni betalar personen i fråga i takt med att denne utför arbeten åt Er, i regel via månadslön. Hyra fungerar på samma sätt. Med hyra får Ni en funktion, en helhetslösning. Med funktionshyra blir den totala driftkostnaden känd under hela hyresperioden vilket underlättar Er budgetering.

Vilka är fördelarna med That’s IT hyra?

Genom att Hyra ökar definitivt Ert kontantflöde och underlättar Er budgetering och framförhållning.

Många av våra kunder har valt att hyra då det ger följande fördelar:

 • Hyran jämställs som en omkostnad och är en 100 % avdragsgill avgift, både skattemässigt och resultatmässigt
 • Belastar ej balansräkningen
 • Bevarar likviditeten
 • Oförändrad soliditet
 • Påverkar inte Era kreditlimiter hos Er Bank
 • Oftast billigare än kontant
 • Funktionshyra – en helhetslösning”
 • Skräddarsydd allriskförsäkring med låg premie och självrisk
 • Du kan enkelt komplettera eller byta utrustning under avtalstidens
 • Miljövänligt då vi tar ansvar för utrustningen efter hyresperioden. Vi hämtar, raderar, säljer vidare eller kasserar på ett miljövänligt sätt via miljöcertifierade partners.

Vad händer efter avtalstidens slut?

Du kan då välja mellan att:

 • Återlämna utrustningen
 • Köpa loss utrustningen till marknadspris
 • Fortsätta att hyra befintlig utrustning
 • Hyra/köpa ny utrustning

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *